Disclaimer

Plantenvinder besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op deze website. Aan de informatie op deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend. Plantenvinder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of de daarop geplaatste informatie.

Verwijzingen naar kwekers/verkoopadressen zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en gebaseerd op door derden (kwekers e.a.) verstrekte informatie. Plantenvinder staat niet in voor de inhoud, betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook van die informatie. We raden de gebruiker aan om altijd zelf inlichtingen bij het betreffende verkoopadres in te winnen.

Plantenvinder behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie (waaronder tekst en afbeeldingen). Openbaarmaking of bewerking van deze informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Plantenvinder. Hiervoor kunt u contact opnemen via onze contactpagina.